A használat leírása

 

 

 

lépcsőmászó

A kerekesszékkel rá kell tolatni a hernyótalpas lépcsőnjáróra, vagy ha úgy egyszerűbb, a lépcsőnjárót a kocsi alá kell tolni. Motoros kocsival nem használható, mert nem fér be alá.

 

 

 

lépcsőmászó

A piros gombban végződő rögzítő tengelyt húzzuk ki, így a csatoló elemek, melyek biztosítják a kerekesszékkel való kapcsolatot, tetszőleges pozícióba állíthatók.

 

 

 

hernyótalpas lépcsőmászó

A csatlakozás helye a kerekesszék fogantyúja alatt van. Itt kapcsolható össze biztonságosan a szék és a lépcsőnjáró. A megfelelő csatlakozás alapvető feltétele a használatnak !

 

 

 

lépcső-mászó

Függőleges irányban is van lehetőség az állításra. Itt is először a piros gombban végződő rögzítő tengelyt kell kihúzni, majd a kívánt magasság beállítása utáni helyzet a tengellyel rögzíthető, úgy, hogy azt a megfelelő furatba a rugó ellenében visszaengedjük.

 

 

 

lépcsőmászó

A kezelő mindig köteles meggyőződni a stabil csatlakozásról. Azonos méretű kocsi használata esetén a beállítást elegendő egyszer elvégezni, utána a csatlakoztatás gyorsan megoldható.

 

 

 

lépcsőmászó berendezés

A rögzítés folyamán az oszlop függőleges helyzetben kell legyen, csak utána szabad az oszlopot megdönteni, egészen addig, míg meg nem halljuk a biztonsági retesz kattanását. A kerekesszékben ülő személyt előtte figyelmeztetni kell, hogy ne érje váratlanul, hogy ő is hátra fog dőlni. Az oszlopon lévő fejpárna megtámasztja a fejet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hernyótalpas lépcső mászó

A lépcsőn lefelé haladva a kezelő a lépcsőn lefelé lépked, arccal lefelé néz, maga előtt engedve a lépcsőnjárót, a lépcső hossz-tengelyével párhuzamosan, stabilan fogva a két fogantyút, úgy, hogy ujjaival elérje a kezelőszerveket.

 

 

 

lépcsőnmászó

A hernyótalpas egységen található egy piros jelzés. Lefelé haladva, az első lépcsőfok élénél, a jelzéshez érve kell a lépcsőnjárót megbillenteni.

 

 

 

lépcsőn-mászó

Ez a fogantyúk segítségével, a lépcsőnjáró hátuljának megemelésével történhet, egészen addig, míg a közben előre haladó lépcsőnjáró hevedere fel nem fekszik a következő lépcsőfok élén. A lépcsőn tovább haladva aztán a kerekesszékben ülő személy felsőteste ismét függőleges helyzetbe kerül.

 

 

 

lépcső-mászó

A lépcsőn leérve az oszlopot újra függőleges helyzetbe kell hozni, hogy a csatoló elemek oldásával ismét  szét tudjuk választani a kerekesszéket és a hernyótalpas lépcsőnjárót.

 

 

 

lépcsőmászó

Ehhez előbb oldani kell a biztonsági reteszt, mely történhet lábbal vagy kézzel. Az oldás után a gép két részre bontható, megkönnyítve ezzel a szállítását.

 

 

 

hernyótalpas lépcsőn-mászó

A lépcsőn felfelé haladva a kezelő önmagának háttal lépked a lépcsőn felfelé, segítve a lépcsőnjárót az első lépcsőfokon átjutni. Stabilan fogja a két fogantyút, és irányítja a gépet, a lépcső hossztengelyével párhuzamosan halad felfelé.

 

 

 

 

további információ

Medibog Bt Kecskemét

www.medibog.hu

06 30 2328286